Administracja w zakresie ochrony środowiska jest prowadzona na szczeblu rządowym i samorządowym, poprzez powołane w tym celu urzędy i instytucje:


ADMINISTRACJA RZĄDOWA

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
bydgoszcz.rdos.gov.pl

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
www.bydgoszcz.uw.pl

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
www.wios.bydgoszcz.pl

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska i Geologii
Przysiek
87-134 Zławieś Wielka
www.kujawsko-pomorskie.pl powiatowe również realizują zadania z dziedziny ochrony środowiska określone odpowiednimi przepisami, przy pomocy odpowiednich komórek (wydziałów). Pozostała część kompetencji dotyczących ochrony środowiska, wykonywana jest za pośrednictwem odpowiednich terytorialnie urzędów gmin.

Starostwa


PARKI KRAJOBRAZOWE:

Organem prowadzącym dla parków krajobrazowych jest
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca
87-312 Pokrzydowo
tel. 56 493 90 98
www.bpk.brodnica.net

• Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87-820 Kowal
tel. 54 284 22 26
www.gwpk.pl


• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
ul. Leśna 12
87-320 Górzno
 tel. 56 49 45 814

• Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
tel. 52 389 64 85
krajenskipark.ifastnet.com

• Nadgoplański Park Tysiąclecia
ul. Wodna 9
88-150 Kruszwica
tel. 52 351 54 15
www.npt.republika.pl

• Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1
89-500 Tuchola
tel. 52 33 43 712
www.tuchpark.tuchola.pl

• Wdecki Park Krajobrazowy
Rynek 11A
86-150 Osie
tel. 52 33 29 486
www.wpk.org.pl

• Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
ul. Sądowa 5
86-100 Świecie
tel. 52 33 15 000
www.dolnawisla.pl


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU
ul.Mickiewicza 9
87-100 Toruń
www.torun.lasy.gov.pl

Nadzorująca 24 nadleśnictwa terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto część lasów w południowej części województwa jest administrowana przez:

Nadleśnictwo Kutno (RDLP w Łodzi)
Nadleśnictwo Koło (RDLP w Poznaniu)

Instytucje związane z ochroną środowiska w Toruniu

Aby chronić cenne walory przyrodnicze miasta w Toruniu istnieje wiele instytucji związanych z ochroną środowiska. W razie problemów lub wątpliwości można skorzystać z ich rady lub pomocy.

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

Tel

Kompetencje

1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń

056 621 23 00

wspieranie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

2.

Gmina Miasta Toruń Wydział środowiska i Zieleni

ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń

056 611 86 93

miejskie tereny zieleni, ochrona powietrza, wód, poziom hałasu, rejestr zwierząt egzotycznych, gospodarka odpadami

3.

Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Geologii

ul. Plac Teatralny 2, Toruń

056 621 84 00

opłaty za korzystanie ze środowiska, problemy odpadów, opakowań, energii odnawialnej, prawo łowieckie

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu

ul. Targowa 13/15, Toruń

056 655 37 27

monitoring środowiska

5.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

052 518 18 01

ocena oddziaływań na środowisko, tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody, zarządzanie obszarami Natura 2000

6.

Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy MPO

ul. Grudziądzka 159, Toruń

056 639 81 19

promowanie wiedzy o środowisku, zwłaszcza  w dziedzinie utrzymania czystości na ulicach, wywozu odpadów, unieszkodliwiania ich

7.

Ogród Zoobotaniczny

ul. Bydgoska 7, Toruń

056 622 42 10

hodowla zwierząt egzotycznych, opieka nad zwierzętami

8.

Miejskie Schronisko dla Zwierząt

ul. Przybyszewskiego 3, Toruń

056 622-48-87

opieka nad zwierzętami, pomoc bezdomnym zwierzętom

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

ul. Sz. Bydgoska 1, Toruń

056 622 50 29

nadzór nad higieną środowiska, zapobieganie chorobom, działalność oświatowo zdrowotna

10.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

056 611 92 00, 056 659 71 13

alarmowy: 998

walka z pożarami, klęskami żywiołowymi, lokalnymi zagrożeniami

11.

Straż Miejska w Toruniu

ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń

056 622 58 77, 056 621 00 44, 056 621 06 91

alarmowy: 986

 

porządek w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach

12.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

ul. Podgórna 50/3, Toruń

056 649 42 60

wdrażanie w życie idei zrównoważonego rozwoju

13.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko - Kujawski

ul. Pl. Św. Katarzyny 3

Toruń

056 652 23 22

realizacja idei ekorozwoju; kształtowanie poprzez powszechną edukacje ekologiczną

14.

Państwowa Straż Rybacka

ul. Plac Teatralny 2, Toruń

056 6218424

kontrola nad połowami ryb

15.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals

ul. Szpitalna 8, Toruń

056 6549607

działania związane z ochroną zwierząt, interwencje w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

16.

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

ul. Mickiewicza 49, Toruń

661 826 056

walka z okrucieństwem wobec zwierząt, edukacja najmłodszych, sterylizacja, chipowanie psów i kotów

17.

Fundacja Kot – Koty otoczone troską

ul. Kusocińskiego 16 B / 27, Toruń

698 175 160

opieka nad kotami, adopcje kotów

18.

Empatia

 

696 641 906

kampanie i interwencje w obronie praw zwierząt

19.

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Toruniu

ul. Mickiewicza 9

056 658 43 45

edukacja ekologiczna

20.

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Toruniu

ul. Mickiewicza 9

 

popularyzacja wiedzy o lasach, badania naukowe

 

Instytucje związane z ochroną środowiska w Toruniu-w celu pobrania pliku kliknij tutaj