01.12.2010

Broszura EKOintegracja Pozarządowe organizacje ekologiczne w wojwództwie kujawsko-pomorskimInformujemy, że wydana została broszura o organizacjach partnerskich projektu EKOINTEGRACJA, w kórej organizacje zamieściły informacje o realizowanych przez siebie projektach