02.11.2010

„Współpraca branżowa - spotkanie organizacji ekologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego” - relacja ze spotkania26 października 2010 r. w Osadzie Leśnej Barbarka w Toruniu odbyło sie spotkanie pn. „Współpraca branżowa - spotkanie organizacji ekologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego”, zorganizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, parków krajobrazowych, ośrodków edukacji ekologicznej, PTTK, Koła Naukowego Przyrodników UKW oraz Urzędu Marszałkowskiego. Organizacje uczestniczące w spotkaniu stały się tym samym partnerami projektu „EKOINTEGRACJA”. Dane tychże organizacji można znaleźć w zakładce „Partnerzy”  niniejszego serwisu.
W czasie spotkania uczestnicy prezentowali swoje organizacje, dyskutowali nad możliwościami nawiązania współpracy . Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówili możliwości i zasady aplikowania o środki w celu dofinansowania działalności organizacji.
Jednym z efektów spotkania będzie wydanie w formie katalogu o instytucjach ekologicznych województwa kujawsko- pomorskiego, który wydanie zostanie w formie broszury oraz umieszczony zostanie na stronie internetowej www.ekointegracja.pl

Spotanie sfinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.