Zagrożenia przyrody - kogo alarmować?

Gdy obserwujemy zagrożenie środowiska powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim urzędem lub instytucją. Czasem jednak nie mamy pewności o jaki organ chodzi? Możemy nawet nie mieć pewności kto ma adekwatne kompetencje.

 Poniżej wymieniono 4 najczęstsze przypadki i instytucje, które mogą nam pomóc.

1) Słuszność działań w gospodarowaniu przestrzenią na której występują elementy przyrodnicze np.wycinanie drzew wzdłuż drogi. W tym wypadku kontaktujemy sie z biurem konserwatorem przyrody, w przypadku miast również z wydziałem zieleni urzędu miejskiego.

 

   Wydział Środowiska i Zieleni
   ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
   tel.0-56 611 86 93
   fax:0-56 611 87 89
   e-mail: wsiz(at)um.torun.pl

 

2) Awaria, lub znamiona katastrofy ekologicznej - NAJTRUDNIEJSZY PRZYPADEK np. plama mazutu na rzece, obserwacja masowej śmiertelności zwierząt. Ten przypadek wymaga niezwłocznego skontaktowania się z dwiema instytucjami - strażą pożarną (NATYCHMIAST!!!) i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ).

 

  Straż Pożarna: tel. 998

 

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

  telefony:
  centrala : (052) 582 64 66 - 68
  sekretariat : (052) 322 17 44
  fax: (052) 582 64 69
  e-mail: bydgoszcz(at)pios.gov.pl

 

3) Znalezione dzikie zwierzę ranne lub nie mogące się przemieszczać. W tym przypadku należy skontaktować się ze schroniskiem dla zwierząt.

 

  adresy i telefony lokalnych schronisk możliwe są do znalezienia w internecie
  w przypadku Torunia:

   ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń tel: (0-56) 622-48-87

 

4) Zniszczenia na terenach Natura 2000 przy braku reakcji lokalnych władz. To poważny problem, który często może wynikać z niewiedzy, czym są chronione obszary i jaka jest ich rzeczywista wartość. Istnieje w Polsce kilka organizacji działających na rzecz ochrony przyrody, z którymi można się wówczas skontaktować. 

 

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
  ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań
  tel./fax tel./fax: (0 61) 662-86-06
  e-mail: biuro(at)salamandra.org.pl
  www: http://www.salamandra.org.pl

 

  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
  ul. Podwale 75; PL 50-449 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  tel./fax (071) 343 09 58
  e-mail: pronatura(at)pronatura.org.pl

 

  Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
  tel./fax: 033 817 14 68, tel. 033 818 31 53
  e-mail: biuro(at)pracownia.org.pl

 

Jeśli jesteśmy zainteresowani przedsięwzięciami mogącymi mieć wpływ na środowisko warto brać udział w konsultacjach społecznych i debatach, gdzie argumenty społeczności mogą mieć wpływ na decyzje inwestorów.