Fundusze

Informacje o sposobach uzyskiwania dotacji

1

Lokalne

Dotacje można pozyskać z gminy, na terenie której realizowany ma być projekt.

Ogłoszone zostały konkursy Gminy Miasta Toruń dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działań w roku 2011 r. W celu zapoznania sie z ofertą konkursową ogłoszoną przez Wydział Środowiska i Zieleni kliknij tutaj - wnioski można składać do 20 grudnia 2010 r. do godz. 15.00

 

2

Regionalne

1. Urząd Marszałkowski Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego - brak informacji

2. Wojwódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - wnioski o dotację na rok 2011 można składać od końca grudnia 2010 r., więcej informacji na www.wfosigw.torun.pl

3

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

planowany termin ogłoszeń konkursów grudzień 2010/styczeń 2011, wiecej informacji na www.nfosigw.gov.pl/

4

Europejskie

Ogłoszony został  konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego.  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego ma charakter otwarty. Więcej informacji na http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/konkursy/ogloszenia/os-priorytetowa-2/czytaj/items/oglaszamy-konkurs-w-ramach-dzialania-26-ochrona-i-promocja-zasobow-przyrodniczych.html